سیستم هوشمند هدایت پارکینگ (PGS)

شرح  سیستم راهنمای(هدایت) پارکینگ PGS
شرکت هوشمند پارس راهکارهای مناسبی را برای حل این مشکل بصورت راه اندازی سیستم های کنترل و هدایت در پارکینگ ارائه می کند. در این پروپوال ابتدا به بررسی لزوم راه اندازی سیستم کنترل و هدایت پارکینگ می پردازیم و نیازی که به راه اندازی این سیستم احساس می شود را بیان خواهیم کرد و سپس سیستم کنترل هوشمند پارکینگ را معرفی می نماییم.
راهکارهای ارائه شده در دو گروه مختلف قرار خواهند گرفت توجه داشته باشید که اساس سیستم های کنترلی بیان شده در هر گروه یکسان بوده، کنترل و هدایت هوشمند، و تفاوت آنها در نحوء راه اندازی و تجهیزات مورد استفاده و تشخیص خودرو است.
سیستم PGS توسط سنسورUltrasonic    
در این سیستم در هر فضای پارک روی سقف یک سنسور التراسونیک نصب می شود و اطلاعات سنسورها در تجهیزی به نام Node Controller ذخیره می شود و این کنترلر ها دیتاهای ورودی را با توجه به قوانین خاصی تغییر داده و دیتاهای جدید را به کنترلر مرکزی ارسال می کند. و کنترلر مرکزی دیتاها را پردازش کرده و فرمانهای مناسب را به نمایشگرها ارسال می کند. این نمایشگرها ماشین های ورودی را به سمت فضاهای خالی هدایت می کنند. در این سیستم تمامی دیتاها در یک کامپیوتر به عنوان سرور ذخیره خواهد شد و نرم افزار کنترلی مناسبی در اتاق کنترل نصب خواهد شد که اطلاعات را از سرور استخراج می کند و نمایش می دهد.
در شکل زیر سیستم کنترل و هدایت پارکینگ Parking Guidance System، را مشاهده می کنید.

قابلیت های سیستم هوشمند کنترل و هدایت پارکینگ
• کنترلر های هر زون از 3 طریق می توانند با کنترلر مرکزی در ارتباط باشند
o از طریق RS485
o از طریق LAN
o از طریق wireless
• کنترلر نمایشگرها در کمترین زمان ممکن و در نتیجه هدایت خودرو های ورودی به فضای خالی موجود در مینیمم زمان
• قابلیت در نظر گرفتن فضاهای رزرو شده
• نمایش تعداد فضاهای خالی و فضاهای پر در هر زون موجود در پارکینگ
• قابلیت نمایش تعداد خودرو های وارد شونده و خارج شونده در هر لحظه
• قابلیت نمایش آمار به صورت روزانه و ماهانه و همچنین به صورت بازه های زمانی خواسته شده
• قابلیت محاسبه ی مدت زمان پارک هر ماشین و نمایش آن در اتاق کنترل
• قابلیت عملکرد سیستم برطبق خواسته ی مشتری و سفارشی سازی.
• نمایشگرها مورد استفاده، بهترین نوع نمایشگرها از نظر ابعاد و شدت روشنایی در نمونه های مشابه است.
 تجهیزات به کار رفته در سیستم PGS
در زیر تجهیزات مورد استفاده در راه اندازی سیستم کنترل و هدایت پارکینگ را مشاهده می کنید.
سنسورهای التراسونیک: جهت تشخیص پر یا خالی بودن یک فضا در پارکینگ
نمایشگرهای فضاهای خالی: این نمایشگر ها پر و یا خالی بودن و یا حتی رزرو بودن یک فضا را نشان می دهد و مستقیماً با سنسور آلتراسونیک در ارتباط هستد
شرکت پارس سنسوری را عرضه می کند که در هر فضا نصب می شود و همانند سنسور التراسونیک پر و یا خالی بودن فضا را تشخیص می دهد و همچنین دارای LED جهت نمایش وضعیت آن فضا است و به Forward Mounting sensor معروف است.
استفاده از این نوع سنسور درمقایسه با محصولات سایر برندها، دارای نصب تجهیزات شامل لوله گذاری، کابل کشی را کاهش می دهد که می تواند موجب کاهش هزینه راه اندازی گردد
کنترلرهای Node Controller: جهت جمع آوری دیتاهای هر سنسور آلتراسونیک و پردازش آنهاکنترلر مرکزی: جهت جمع آوری دیتاهای هر کنترلر Node و پردازش آنها و صدور فرمان به هر نمایشگر و همچنین ذخیره اطلاعات در سرور

نمایشگرها: جهت نمایش فضاهای خالی در زونهای مختلف پارکینگ

نرم افزار کنترلی و مانیتورینگ: این نرم افزار در اتاق کنترل نصب می شود و با سرور در ارتباط است و دیتاهای آن را خوانده و نمایش می دهد.

Table of Contents

خوش آمدید