سيستم هدايت و کنترل پارکينگ VTS

سيستم هدايت و کنترل پارکينگ VTS
همانطور که در بخش قبل قبل به آن اشاره شد با استفاده از سيستم PGS مبتني بر پردازش تصوير مي توان پلاک خودرو هاي پارک شده درون پارکينگ را با محل پارک آن شناسايي و در سيستم ذخيره نمود که هر زمان نياز باشد با استعلام پلاک خودرو توسط راننده از طريق کيوسک هاي اطلاع رساني محل خودرو در سيستم قابل نمايش مي باشد.
قابليت هاي سيستم Vehicle Tracking System
بر اساس توضيحات ارائه شده قابليت هاي اين سيستم به شرح زير مي باشد
• صاحب خودرو با وارد کردن شماره لايسنس به سرعت مي تواند محل پارک خودروي خود را پيدا کند.
• صاحب خودرو براي پيدا کردن محل پارک نياز  به استفاده از کارت مشخصي ندارد.
• قابليت دريافت تصاوير فضاهاي پارک شده و خالي در زون هاي مختلف پارکينگ
• قابليت نمايش تعداد فضاهاي خالي در ورودي پارکينگ
• قابيلت هدايت خودرو هاي ورودي در کمترين زمان و بهينه ترين مسير
• نمايشگرها مورد استفاده، بهترين نوع نمايشگرها در مقايسه با نمونه هاي مشابه است.
• امکان ذخيره ويدئوي مربوط به هر خودرو به عنوان سيستم نظارت تصويري امنيتي که مي تواند در ارتقاء امنيت خودرو ها مورد استفاده قرار گيرد.
در شکل زير سيستم کنترل و هدايت پارکينگ Vehicle Tracking System را مشاهده مي کنيد.

سيستم هدايت و کنترل پارکينگ VTS

Table of Contents

خوش آمدید