قبل
بعدی
  • عملگر شدت روشنایی Trailing Edgeدارای 6 کانال 20 آمپر تحت Buspro مدل HDL-MDH0620

  • كليد هوشمند 2 پل مشكي-SB-WS2-UK-B

  • فرستنده 4 کانال امواج IR تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MIRC04.40

  • کنترلر Mix هتلی 22 کانال تحت Buspro مدل HDL-MHMIX22.232

محصولات پربازدید اخیر

  • مکانیزم کلید هوشمند تحت پروتکل Buspro مدل HDL-Mppi/MPLPI

  • کلید های اقتصادی تحت Buspro مدل HDL-MPT06/101.48

  • سنسور هوشمند IR/PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP08M.4C

  • رله هوشمند 10 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0410/0810/1210/1610

پیشنهادهای لحظه‌ای برای شما

  • مکانیزم کلید هوشمند تحت پروتکل Buspro مدل HDL-Mppi/MPLPI

خوش آمدید