Green Me ابزاری برای مدیران در بهبود محیط کار

Green Me ابزاری برای مدیران در بهبود محیط کار دنیای پر استرس این روزها، فضای پر تنش شرکت ها و دفاتر، همگی توجه طراحان را به سمت بهبود شرایط فرسایشی سوق داده است. فضایی که در آن تمامی کارکنان میتوانند در یک محیط مطلوب برای دستیابی به بهترین راندمان و کارایی کار کنند. اخیرا طراحان […]