انگلستان هم به جمع مشتریان 5G هواوی پیوست!

انگلستان هم به جمع مشتریان 5G هواوی پیوست! مقدمه با توجه به گسترش صنعت اینترنت اشیا و نیاز به ایجاد شبکه های سریعتر و قدرت مند تر در ارسال داده های تجهیزات و اتصال تمامی دستگاه ها به شبکه جهانی جهت انتقال اطلاعات نیاز به 5G بیش از پیش احساس می شود . از این […]