راه اندازی امکان DHCP در درگاه شبکه هوشمند MBUSIP

راه اندازی امکان DHCP در درگاه شبکه هوشمند MBUSIP


پیروی اطلاعیه اعلام شده از طرف کمپانی HDLسری جدید ماژول های MBUSIPبرند (HDLنسخه 5.25به بعد ) به صورت پیش فرض حالت DHCPآنها فعال می باشد از این رو با اتصال مستقیم به کامپیوتر قابل شناسایی نمی باشند و می بایست ابتدا ماژول MBUSIPرا از طریق کابل LANبه یک عدد روتر متصل کرده و سپس به وسیله ی یک کامپیوتر به روتر متصل شده و اقدام به شناسایی تجهیز از طریق روش زیر نمایید و پس از آن می توان حالت DHCPرا غیر فعال کرده و به صورت Staticآدرس دهی نماییداستفاده از DHCP به شما این امکان را میدهد بدون نیاز به تنظیم IP شبکه هوشمند و بر  اساس تنظیمات روتر شبکه سیستم هوشمند را شناسایی نمایید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه اجرای تنظیمات بر روی ایکون زیر کلیک نمایید.

Table of Contents

خوش آمدید