چطور در کتابخانه انرژی ذخیره کنیم؟

چطور در کتابخانه انرژی ذخیره کنیم؟

کتابخانه هوشمند

کتابخانه پلتفرم بسیار مهمی در کسب دانش و انتشار اطلاعات به شمار می رود. اگر چه به همین تناسب میزان مصرف الکتریسیته بسیار زیاد است.حال، این سوال مطرح می شود که چطور انرژی های مصرف شده یک کتابخانه را کاهش دهیم؟

اولین راه، هوشمندسازی روشنایی کتابخانه می باشد. اما در ابتدا باید با مفهمو عبارت روشنایی هوشمند بیشتر آشنا شویم. اگر شما آشنایی کمی با صنعت هوشمند داشته باشید شاید در رابطه با روشنایی هوشمند کنجکاو باشید.


به طور خلاصه روشنایی هوشمند، به معنی سیستم کنترلی هوشمند می باشد که بر اساس تطابق با محیط اطراف (درجه روشنایی محیط و …) به صورت خودکار انجام میگیرد.

Energy Saving

اگر چنین سیستم کنترلی روشنایی هوشمندی در کتابخانه ها به کار گرفته شود، شاهد مقدار بسیار قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی خواهیم بود. کتابخانه ملی دانشگاه Chung Hsing (NCHU) در تایوان تاییدکننده ی همین موضوع است.

سیستم روشنایی در کتابخانه هوشمند

کتابخانه NCHU دارای 2000 صندلی برای مطالعه و پوشش دهی اصلی در حدود 34,595 متر مربع می باشد. در چنین ساختمان عظیمی، تمامی چراغ ها از صبح تا شب به منظور تامین نور کافی برای مطالعه روشن است.که تمامی این نور از منبع تور مصنوعی تامین می شود. بنابراین میتوان تصور کرد که چه مقدار از الکتریسیته در این فضا مصرف می شود.

کتابخانه NCHU

به منظور بهبود شرایط، این کتابخانه مطابق با راهکار روشنایی هوشمند HDL توانسته به هذف ذخیره انرژی و بهینه سازی مدیریت آن دست یابد. در ادامه با جزئیات این راهکار روشنای HDL مختص فضای کتابخانه NCHU بیشتر آشنا می شویم.

 


بخش قفسه های کتاب ها ی امانی:

بخش قفسه های کتاب های امانی کتابخانه NCHU بسیار باریک و بلند می باشد که در اکثر موارد خالی اس. تیم HDL با نصب 133 سنسور در این ناحیه توانست حساسیت آنها را تضمین نماید که در صورت حضور افراد در بخش پیاده روی کتابخانه نور لازم را در اختیار قرار دهد.

ناحیه های مطالعاتی در کنار پنجره:

تمامی صندلی های مطالعاتی این کتابخانه در کنار پنجره هایی قرار دارند که به قدر کافی از نور خورشید برخوردارند. در این نواحی HDL  با ترکیبی از درک حرکت و حس نور خورشید، استفاده از نور خورشید تا حد امکان را فراهم کرده است.کنترل زمانی در تمامی نواحی کتابخانه:در ابتدا، کنترل از راه دور و از طریق موبایل. این اپلیکیشن ها می توانند راهکار های بساری را پیاده سازی کنند. این راهکار ها شامل تطابق روشنایی، خاموش و روشن کردن سنسورها، تنظیم برنامه ی زمانی و غیره…دوم، کنترل زمانی. زمان روشنایی، عملکرد و سطح روشنایی در شروع به کار این کتابخانه می تواند برای چراغ ها و سنسور ها برنامه ریزی شود. به علاوه میتوان در این زمان بندی روزهای تعطیل را نیز لحاظ کرد. سوم، گزارش مصرف الکتریسیته.که میتواند مصرف انرژی را آنالیز نماید و گزارشی را از این طریق در اختیار قرار دهد. کارکنان میتوانند شرایط این انرژی مصرفی در طول یک روز یا یک هفته یا به صورت ماهانه بررسی نمایند.

Table of Contents

خوش آمدید