مدیریت هوشمند سامانة HVAC و تاسیسات مکانیکی

مدیریت هوشمند سامانة HVAC و تاسیسات مکانیکی


موتورخانه و سیستم¬های سرمایش و گرمایشی قلب تپنده یک پروژه هستند که غالب انرژی نیز در آنها مصرف می¬شود. لذا طراحی صحیح نقاط کنترلی و اعمال شیوه¬های مانیتورینگ و فرمان در موتورخانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

•    تهویة مطبوع و حرارت مرکزی
بر اساس I.B.S در استانداردهای جهانی تهویة مطبوع عبارتست از: نوعی از مکیدن و یا دمیدن هوا از طریق طبیعی و یا مکانیکی به هر فضا یا از هر فضا برای کنترل برودت و حرارت ساختمان با تنظیم هوشمند دما، رطوبت، همراه با حذف آلاینده¬های مختلف برای تامین آسایش حرارتی.

وظیفة سیستم کنترل تهویة مطبوع کنترل همزمان دما و سرعت هوای در حال حرکت توسط سیستم¬های مکانیکی، بمنظور جلوگیری از ایجاد کوران¬های سرد یا گرم، حفظ دمای داخلی در حد مطلوب، تنظیم میزان رطوبت هوای داخلی ساختمان و تامین آسایش ساکنان از نظر تنظیم متغیرهای هوای داخل ساختمان، می¬باشد. این امر را می¬توان بنحوی هوشمندانه با توجه به فصل و با توجه به زمان انجام داد. اپراتور سیستم مدیریت ساختمان می¬تواند مقدار مطلوب دمای ساختمان و الگوریتم کنترلی مناسب را برای کنترل متغیرهای دمای ساختمان تعریف کند. با توجه به آمار متخذه از زمان تردد کارکنان که به تدریج گردآوری می¬شود، امکان تامین شرایط مطلوب تهویه قبل از ورود پرسنل به ساختمان موجود خواهد بود

توسط حسگرهایی که در خارج ساختمان تعبیه شده¬اند سیستم از شرایط جوی آگاه شده و متناسب با آن میزان و کیفیت تهویه را در ساختمان مشخص می¬نماید. از این طریق پرسنل شاغل در ساختمان حداکثر استفاده از هوای طبیعی را خواهند نمود و از مصرف بی¬رویة انرژی و فرسایش و اصطکاک تجهیزات سیستم تهویه جلوگیری می¬شود. این سیستم مدتی قبل اتمام کار اداری شروع به خاموش کردن سیستم¬های تهویة مطبوع می¬کند. در این سیستم که مبتنی بر بهینه¬سازی مصرف انرژی و کنترل صحیح تجهیزات مولد انرژی می¬باشد محل کنترل در سطوح مختلف ساختار برودتی و رطوبتی سیستم اعمال می¬شود. سالهاست که چیلرها، بویلرها، هواسازها، فن¬کویلها و دیگر تجهیزات مکانیکی یک ساختمان امکان کنترل را دارا می¬باشند که این کنترل بصورت کاملاً بسته و محلی صورت می¬گیرد.

برای مثال در صورتی که فشار بخار داخل بویلر از حد استاندارد بالاتر رود بطور خودکار مشعل خاموش شده و یا شیر اطمینان عمل می¬کند. در چنین سیستمی تمامی کنترلها و عملکردهای تجهیزات بصورت دستی صورت می¬گیرد مثلاً در ابتدای فصل این مدیر واحد تاسیسات است که تصمیم می-گیرید چند درصد از سیستم فعال شده و چه تعداد از پمپ¬ها در مدار قرار بگیرند و یا اینکه توالی فعالیت پمپ¬ها طوری انجام گیرد که استهلاک بصورت متناسب انجام شود. ولی در سیستم مدرن و نوین هوشمند، طی پیاده¬سازی یک شبکة کنترلی، اطلاعات مربوط به کلیة تجهیزات اعم از فشار مایع، فشار گاز، دما، رطوبت، فرمان حرکت و … در یک کنترل مرکزی وارد شده و سپس با نرم¬افزاری که در آن کلیة ساختمان و تجهیزات مکانیکی آن بصورت گرافیکی شبیه¬سازی شده است، عمل یرنامه¬ریزی صورت می¬گیرد.

در پروسه هوشمند سازی این تجهیزات موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد:
تجهیزات مرکزی سامانة HVAC شامل چیلرها، پمپ¬ها، بویلر، هواسازها، برج¬های خنک¬کن، مخازن ذخیره آب و سایر تجهیزات کمکی از طریق کنترل¬کننده¬های اختصاصی و در مجموعة سامانة مدیریت هوشمند ساختمان کنترل و نظارت خواهند شد.

علاوه بر نظارت و کنترل مرکزی تجهیزات از طریق سامانة مدیریت هوشمند ساختمان، تابلوهای کنترل محلی برای کلیة تجهیزات در نظر گرفته خواهد شد.
تابلوهای کنترل محلی تجهیزات مجهز به سوئیچ انتخاب (Selector Switch) دوحالته دستی/هوشمند خواهند بود. حالت پیش فرض سوئیچ اشاره شده کنترل هوشمند است. تغییر روش کنترل هر یک از تابلوهای محلی تجهیزات تنها توسط کاربر مجاز مجموعه انجام خواهد شد.

در کنترل دستی تجهیزات از طریق تابلوی محلی، کنترل خودکار از طریق کنترل¬کننده¬های هوشمند قطع، و کنترل تجهیزات بصورت دستی(Manual) انجام خواهد شد.
.

 

Table of Contents

خوش آمدید