سیلابس‌های دوره‌های متنوع هوشمند سازی ساختمان

زیر منو‌های سیلابس‌های آموزشی

سیلابس‌های دوره‌های آموزشی فروش سیستم‌های هوشمند


ردیف عنوان موضوع شرح
1 مبانی آشنایی با سیستم هوشمند تعاریف- اهداف – آشنایی با BAS- BMS و Smart Home
2 راهکار ها معرفی امکانات سیستم هوشمند سیستم روشنایی- تهویه- امنیتی- صوتی و تصویری- کلید ها و سنسور های هوشمند- پرده  برقی و …
3 مبانی فنی مبانی فنی و اجرایی آشنایی با پروتکل ها-  تپولوژی شبکه- نحوه اجرای سیم کشی در سیستم های سیمی و بی سیم- تحلیل نقشه برق
4 مبانی فروش و بازاریابی شناسایی بازار، مشتری و نحوه آغاز معرفی انواع مشتری، شناسایی ویژگی های مشتری، نحوه مذاکره با مشتری
5 نحوه پشتیبانی HDL معرفی تیم های پشتیبانی آشنایی با شروع مراحل کار، شناسایی افراد پشتیبان

سیلابس‌های دوره‌های آموزشی فنی سیستم‌های هوشمند تحت پروتکل Buspro
-مقدماتی

 


ردیف عنوان مشروح
1 مبانی پایه معرفی، اهداف، سیستم‌های، پروتکل‌ها
2 مبانی پروتکل Buspro تاریخچه، اطلاعات پایه، تفاوت‌های سایر پروتکل‌ها
3 انواع بسترها و روش‌های ارتباط با سیستم
4 ساختار‌ها و پیاده‌سازی‌های سیستم
5 آماده‌سازی شبکه نصب تجهیزات، نحوه سیم‌بندی و طراحی شبکه باس
6 برنامه‌ریزی شبکه Buspro معرفی، نحوه نصب و راه‌اندازی، شناسایی تجهیزات
7 مبدل‌ها
8 کنترل روشنایی
9 کلیدهای هوشمند
10 پروژه‌ها
11 سنسورها
12 کنترل سیستم تهویه
13 پروژه
14 سیستم‌های منطقی و زمانی
15 انجام پروژه‌های نمونه
16 آزمون برگزاری آزمون کتبی و عملی

سیلابس‌های دوره‌های آموزشی فنی سیستم‌های هوشمند تحت پروتکل Buspro
-پیشرفته

 ردیف عنوان
1 مروری بر مسائل طراحی شده در دوره مقدماتی
2 بررسی سیستم‌های ارسال و دریافت SMS و تماس تلفنی
3 بررسی سیستم‌های صوتی
4 سیستم‌های امنیتی
5 سیستم‌های نورپردازی
6 نرم‌افزارهای کنترلی برای سیستم عامل winCE
7 نرم‌افزارهای کنترلی برای سیستم عامل اندروید
8 رفع عیب در سیستم هوشمند
9 پروژه کلی
10 برگزاری امتحان عملی و کتبی

سیلابس‌های دوره‌های آموزشی فنی سیستم‌های هوشمند تحت پروتکل KNX

 


ردیف عنوان  موضوع  مشروح
1 مبانی پایه مبحث هوشمند سازی معرفی، اهداف، سیستم‌ها، پروتکل‌ها
2 مبانی پروتکل KNX معرفی KNX تاریخچه، اطلاعات پایه، تفاوتها با سایر پروتکل‌ها
3 ارتباطات انواع بسترها و روش‌های ارتباط با سیستم
4 تلگرام ارتباطی و توپولوژی ارائه تعاریف، ساختارها و پیاده سازی‌های سیستم
5 آماده سازی شبکه Bus آماده سازی شبکه باس KNX نصب تجهیزات و نحوه سیم‌بندی شبکه باس KNX
6 برنامه ریزی شبکه Bus نرم افزار ETS معرفی انواع لایسنس‌ها و ورژن‌ها، نحوه نصب و راه اندازی
7 تجهیزات مبدل‌ها
8 کنترل روشنایی
9 کلیدهای هوشمند
10 پروژه
11 کنترل سرمایش و گرمایش
12 کنترل پرده
13 پروژه
14 سنسورها
15 تمرین برنامه نویسی انجام پروژه‌های نمونه
16 آزمون آزمون پایان دوره برگزاری آزمون کتبی و عملی