چیلر و نحوه کنترل آن در BMS

چیلرها (Chillers) چیلر دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می‌زداید. این مایع می‌تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه‌هااستفاده شود که معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد.. چیلرهای بکار رفته عموماً دارای یک سیستم کنترلی کامل هستند […]