نحوه انتقال تصویر آیفون تصویری Akuvox

نحوه انتقال تصویر آیفون تصویری Akuvox

نحوه انتقال تصویر آیفون تصویری Akuvox در این مقاله با نحوه انتقال تصویر آیفون تصویری Akuvox بیشتر آشنا خواهیم شد. احتراما به استحضار می رساند سرور Cloud شرکت Akuvox جهت برقراری ارتباط سیستم آیفون تصویری با خارج از ساختمان از طریق نرم افزار Smart Plus راه اندازی و تست شده است. از این رو به […]