پروژه ساختمانی و هوشمند ویکتوریا، تهران |

پروژه ساختمانی و هوشمند ویکتوریا، تهران

در پروژه مسکونی ساختمان ویکتوریا، 22واحد 300 متری ، به امکانات چون کنترل هوشمند سیستم روشنایی، کنترل هوشمند فن کوئل، کنترل هوشمند پرده برقی، کنترل هوشمند سیستم صوتی، کنترل هوشمند سیستم آبیاری، کنترل هوشمند سیستم شیر گازو کنترل سیستم ها در بستر اینترنت مجهز شده اند و کلیه سیستم ها توسط نمایندگی تهران، شرکت مهندسی سازه هوشمند آرشام ،پشتیبانی می شوند.

مکان: شهر تهران
زمان اجرا: شهریور 96
خدمات انجام شده: کنترل هوشمند سیستم روشنایی، کنترل هوشمند فن کوئل،کنترل هوشمند پرده برقی،کنترل هوشمند سیستم صوتی، کنترل هوشمند سیستم آبیاری، کنترل هوشمند سیستم شیر گاز، کنترل سیستم ها در بستر اینترنت
مجری طرح: شرکت مهندسی هوشمند سازه آرشام نمایندگی انحصاری استان تهران

تاریخ

مارس 2, 2020