پروژه هوشمند و مسکونی جناب آقای شریف پور، مازندران
مکان: استان مازندران
زمان اجرا: 1397/04/24
خدمات انجام شده: کنترل سیستم روشنایی، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل از راه دور و نرم افزار I-Life
مجری طرح: شرکت مهندسی هوشمند نابان