پروژه آقای شجره که در کرمان قرار دارد ، تابستان 96 بهره برداری شده و امکانات هوشمندی نظیر:

سیستم کنترل هوشمند روشنایی ، کنترل هوشمند داکت اسپلیت ، آیفون تصویری هوشمند ، دوربین مداربسته ، اعلام سرقت و اعلام حریق توسط شرکت مهندسی بهنگام،دفتر همکاری کرمان ، پیاده سازی شده اند.

این پروژه مسکونی ، 300 متر بوده است و حدود شش ماه طول کشیده است.

مکان: شهر کرمان
زمان اجرا: تابستان 1396
خدمات انجام شده: سیستم کنترل هوشمند روشنایی ، کنترل هوشمند داکت اسپلیت ، آیفون تصویری هوشمند ، دوربین مداربسته ، اعلام سرقت و اعلام حریق
مجری طرح: شرکت مهندسی بهنگام دفتر همکاری شهر کرمان