شوروم نمایندگی انحصاری تهران

شوروم نمایندگی انحصاری تهران، شرکت مهندسی خانه هوشمند رادیس

مکان: تهران، میدان شیخ بهایی
زمان اجرا: سال 1393
خدمات انجام شده: شوروم
مجری طرح: شرکت مهندسی هوشمند سازه آرشام نمایندگی انحصاری استان تهران

تاریخ

مارس 7, 2020