پروژه هوشمند و مسکونی جناب اقای مسائلی در اصفهان

یک واحد از پروژه 5 واحدی جناب اقای مسائلی در اصفهان ، بهمن ماه امسال بهره برداری شده است و شرکت مهندسی راهبانان اندیشه، نماینده شهر اصفهان، در حال هوشمندسازی بقیه واحد های این پروژه می باشد . در این پروژه از امکانات کنترل هوشمند سیستم روشنایی، کنترل هوشمند سیستم صوتی ، کنترل هوشمند سیستم امنیتی و نرم افزار هوشمند استفاده شده است.

متراژ این پروژ 5 واحد 140 متری و مجموعا 800 مترمربع می باشد و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده بطور کامل انجام خواهد شد.

مکان: شهر اصفهان
زمان اجرا: بهمن 1396
خدمات انجام شده: کنترل هوشمند سیستم روشنایی، کنترل هوشمند سیستم صوتی ، کنترل هوشمند سیستم امنیتی و نرم افزار هوشمند
مجری طرح: شرکت مهندسی راهبانان اندیشه نماینده شهر اصفهان

تاریخ

مارس 29, 2020