امروزه اهواز شهری بزرگ  در دوسوی پرآب ترین و بزرگترین رودخانه ایران، رود کارون قرار گرفته است.

شرکت مهندسی خانه هوشمند باران نماینده انحصاری استان خوزستان، در اهواز با انجام پروژه جناب آقای کردی پور در تابستان گذشته ، راهکارهای زیر را راه اندازی کرده است.

کنترل هوشمند سیستم روشنایی به صورت وایر و وایرلس

کنترل هوشمند سرمایش

کنترل هوشمند سیستم صوت

کنترل هوشمند سیستم امنیتی

کنترل نشت گاز

همچنین متراژ پروژه 500 مترمربع بوده و تابستان 1396 بهره برداری شده است.

مکان: شهر اهواز
زمان اجرا: تابستان 1396
خدمات انجام شده: کنترل هوشمند روشنایی به صورت وایر و وایرلس، کنترل کولر، سیستم صوت ، امنیتی ، سیستم هوشمند ، کنترل نشت گاز
مجری طرح: شرکت مهندسی خانه هوشمند باران نماینده انحصاری استان خوزستان