پروژه هوشمند دی کلینیک میلاد، ارومیه

دی کلینیک میلاد شهر ارومیه ،سال گذشته توسط تیم اجرا دفتر مکزی HDL مجهز به امکانات هوشمند زیر شده است.

–    کنترل روشنایی کل فضاها
–    کنترل سرمایش و گرمایش از طریق کلید هوشمند
–    کنترل و مانیتورینگ اتاق بیمار از بخش پرستاری
–    کنترل چراغهای راهرو ها توسط سیستم هوشمند به وسیله سنسور های هوشمند
–    کنترل بر اساس منطق زمانی
–    کنترل و مانیتورینگ تمامی ایتم ها توسط نرم افزار ایریدیوم
–    کنترل تردد بر اثر انگشت

این بیمارستان یکی از مجهزترین و تخصصی ترین بیمارستان های شمالغرب کشور است که برای ساخت آن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گزاری می شود که زیربنای ساختمان اصلی آن ۲۶۰۰۰ مترمربع و شامل بخش های بستری، زایمان و جراحی، فیزوتراپی، آزمایشگاه، اداری و اورژانس و کلینک های تخصصی است.

مکان: شهر ارومیه
زمان اجرا: تابستان 1396
خدمات انجام شده: – کنترل روشنایی کل فضاها – کنترل سرمایش و گرمایش از طریق کلید هوشمند – کنترل و مانیتورینگ اتاق بیمار از بخش پرستاری – کنترل چراغهای راهرو ها توسط سیستم هوشمند به وسیله سنسور های هوشمند – کنترل بر اساس منطق زمانی – کنترل و مانیتورینگ تمامی ایتم ها توسط نرم افزار ایریدیوم – کنترل تردد بر اثر انگشت
\v دفترمرکزی HDL ایران

تاریخ

مارس 18, 2020