هوشمندسازی دیتا سنتر کارخانه لاستیک بارز

مکان: شهر کرمان
زمان اجرا: بهمن تا شهریور 95
خدمات انجام شده: کنترل کامل سیستم ها
مجری طرح: شرکت هدیش الکتریک نمایندگی HDL در کرمان

تاریخ

مارس 18, 2020