شوروم نمایندگی انحصاری استان خوزستان

شوروم شرکت خانه هوشمند باران، دفتر انحصاری استان خوزستان

مکان: اهواز، كيان اباد – نبش خيابان 18 غربي – ساختمان صداقي – طبقه 3 – واحد 8

زمان اجرا: سال 1395
خدمات انجام شده: شوروم
مجری طرح: شرکت خانه هوشمند باران نمایندگی انحصاری HDL در استان خوزستان

تاریخ

مارس 7, 2020