سیستم کنترل پارکینگ هوشمند در موزه هوشمند

راهکار پارکینگ هوشمند HDL PMS پرداخت و هدایت

سیستم کنترل پارکینگ در موزه هوشمند

سيستم  پارکينگ هوشمند می تواند از بخش های مختلفی مانند:

سيستم مدیریت پارکينگ (PMS)

سيستم راهنمای پارکينگ (PGS)

و سيستم یابنده خودرو (PVTS)

تشكيل گردد.

سیستم کنترل پارکینگ هوشمند HDL
سیستم کنترل پارکینگ هوشمند HDL

ابتدا از دستگاه  TICKET جهت مدیریت هزینه‌های خودرو‌ها در پارکينگ استفاده می‌شود. به هر خودرو یک کارت IC/ID بدون تماس هوشمند یا کارت بارکد دار جهت صدور مجوز ورود و خروج از پارکينگ داده می‌شود. همچنين یک تصویر از ماشين ثبت خواهد شد که این مورد در سيستم کنترل اتوماتيک ورود خروج در پارکينگ مورد استفاده قرار خوهد گرفت. این سيستم همچنين به صورت اتوماتيک و online برای ماشين های موجود در پارکينگ صورت حسابی بر حسب هزینه هر ساعت محاسبه می کند در عين حال این سيستم با استفاده از کارت های IC/ID پيشرفته و تكنولوژی تصویر برداری سرعت بالا و ذخيره تصویر می‌تواند از لحاظ عملكردی ارتقا پيدا کند.

نحوی عملكرد سیستم پارکینگ هوشمند

وقتی ماشينی وارد پارکينگ می‌شود؛ افراد VIP و یا افرادی که به صورت ماهانه پرداخت انجام می‌دهند باید کارت IC/CD خود را در قسمت جلو کارت خوان بكشند. بعد از معتبر دانستن کارت موانع برداشته خواهد شد و ماشين وارد می‌شود. بعد از ورود ماشين راه بند پایين آورده می‌شود. جهت کاربران موقت راننده با فشار دادن Card Button کارتی تحویل خواهد گرفت. و بقيه موارد به صورت مشابه رخ خواهد داد.

کنترل تردد، هدایت، پرداخت در پارکینگ هوشمند
کنترل تردد، هدایت، پرداخت در پارکینگ هوشمند

زمانی که ماشين می‌خواهد از پارکينگ خارج شود. برای کاربرهای ویژه دوباره کارت کشيده خواهد شد. اعتبار کارت سنجيده می‌شود در صورت معتبر بودن راه بند بالا برده می‌شود و اجازه داده می‌شود که ماشين خارج شود در غير این صورت راه بند پایين می‌ماند تا هزینه در کارت مددا شارژ گردد. برای کاربرهای معمولی راننده بارکد کارت تحویل گرفته شده را به متصدی خواهد داد، متصدی از روی بارکد کارت را خواهد خواند و هزینه را دریافت خواهد کرد و ماشين از پارکينگ خارج خواهد شد. هنگامی که ماشين به سمت در خروج حرکت می کند دوربين های از ماشين عكس خواهند گرفت و در کامپيوتر مرکزی دخيره خواهند کرد و این عكس را با بارکد خوانده شده مقایسه می کنند و اعتبار آن را میسنجند.

سیستم‌های مورد نیاز برای پارکینگ هوشمند

همانطور که به استحضار رسيد هر سيستم کنترل پارکينگ به یک JSE TICKET کنترلر جهت کنترل ورود و خروج ماشين ها نياز دارد. از یک راه بند JIE WEI II دیجيتالی برای باز و بسته کردن ورودی و خروجی و از JSPJ1153A جهت جمع آوری هزینه های پارکينگ استفاده می‌شود. سيستم مدیریت مرکزی و سرور دیتا بيس روی هر سيستم می تواند نصب شود. در این سيستم کليه عمليات ورود، خروج و دریافت هزینه از طریق سيستم و بدون نياز به کاربر انجام می پذیرد.
سيستم راهنمای هوشمند ، سامانه ای است جهت جمع آوری اطلاعات پارکينگ با هدف بهبود کيفيت مدیریت که معمولا در پارکينگ ها در ابعاد بزرگ به منظور در اختيار داشتن اطلاعات فضاهای خالی مورد استفاده قرار می گي رد. این سيستم نه تنها جهت هدایت رانندگان به فضاهای خالی استفاده می‌شود ه بلكه مدیر پارکينگ را از فضاهای خالی موجود به صورت لحظه ای آگاه می سازد.

عملکرد بر اساس تشخیص تردد و تعداد خودروها در پارکینگ هوشمند
عملکرد بر اساس تشخیص تردد و تعداد خودروها در پارکینگ هوشمند

سيستم هدایت پارکينگ از نظر تشخيص تردد و تعداد خودرو‌ها و فضاهای خالی به دو صورت عمل مینماید.
در طرح اول تنها تعداد خودرو‌های موجود در هر طبقه در ورودی و خروجی طبقه و همچنين در نرم افزار نشان داده خواهد شد. در این طرح با استفاده از سنسور‌های تشخيص دهنده جهت حرکت خودرو، تعداد خودرو‌های وارد شونده و یا خارج شونده از هر طبقه را می‌توان مشخص نمود و بر روی نمایشگر‌های هر طبقه نشان داد. این طرح از نظر هزینه‌ها به دليل عدم نياز به نصب سنسور حضور در هر پارکينگ نسبت به طرح دوم بسيار ارزان قيمت تمام خواهد شد و زمان نصب کمتری نيز خواهد برد.
در طرح دوم که بسيار جامع‌تر بوده با استفاده از سنسور در هر فضای پارك خودرو حضور آن تشخيص داده شده و علاوه بر اعلام از طریق لامپ های رنگی(سبز و قرمز) در محيط پارکينگ در نرم افزار نيز نمایش داده خواهد شد و به صورت دقيق در تابلو های راهنما آدرس اولين فضای خالی به راننده نشان داده می‌شود. هزینه اجرا و مدت زمان نصب این سيستم با توجه به تعداد بالای سنسور آن نسبت به طرح ا ول بيشتر می باشد.

سیستم یابنده خودرو PVTS

سيستم PVTS با هدف کمک به کاربران پارکينگ به منظور یافتن راحت‌تر محل پارك خودرو بر اساس شماره پلاك مورد استفاده قرار می گيرد. این سيستم با استفاده از دوربين‌های نصب شده بر روی هر فضای پارك تعيين می‌کند که کدام خودرو در کدامين فضای پارك قرار گرفته است. سيستم با وارد شدن شماره پلاك هر خودرو توسط کاربر نزدیک‌ترین مسير رسيدن به خودرو را مشخص کرده و نمایش می دهد. نمایی از تجهيزات این سيستم در زیر نشان داده شده است.

سیستم یابنده خودرو PVTS
سیستم یابنده خودرو PVTS

Table of Contents

خوش آمدید