دستورالعمل فنی ماژول Relay

دستورالعمل-فنی-ماژول-Relay

تنظیمات سناریو در ماژول رله

رله های مختلف دارای تعداد سناریو های مختلف هستند. توجه داشته باشید که سناریو0 توسط رله محفوظ است، . وهمیشه “all off” می باشد ، و قابل ویرایش نیست. باقی سناریوها قابل ویرایش می باشد، برای تغییر آنها مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا در تب Zone setting ناحیه مورد نظر را اینجاد کنید .

بعد از ساختن نواحی مورد نظر برای ساختن سناریوهای مورد نظر خود وارد تبscene setting می شوید .

در قسمت choose zone ناحیه مورد نظر خود را انتخاب می نمایید .

گزینهscene restore mode after power on برای زمانی است که بخواهید وضعیت ماژول در هنگام قطع و وصل شدن پاور مشخص شود دارای دو گزینه “Scene before power off” و“Specified scene”می باشد اگر Scene before power off را انتخاب کنید بدان معناست که سناریویی که قبل از خاموش شدن رله انجام می شد دوبار اجرا شود و اگر Specified scene را انتخاب کنید یعنی یک سناریو خا ص اجرا شود بعد از روشن شدن رله

گزینه output on site به معنی اجرای سناریو در همان لحظه می باشد . در واقع خروجی از سناریوی تولید شده را نشان می دهد جهت چک و بررسی درستی عملکرد آن می باشد

تنظیمات سکوئنس در ماژول رله

در ماژول رله هر ناحیه شامل 2 سکوئنس می باشد  .و هر سکوئنس 16 مرحله دارد.در واقع در تب سکوئنس ما سناریو ها را فراخوانی می کنیم و اجرا می کنیم

در قسمت mode نوع اجرای سناریو انتخاب می شود .

در قسمتRun time مشخص می کنیم که سناریو چند بار اجرا شود .

در قسمت step count در واقع مشخص می کنیم که چند سناریو فراخوانی شود.

در قسمت scene no. شماره سناریویی که قرار است فراخوانی شود را قرار می دهید . در قسمت Step time مدت زمانی که قرار است سناریو اجرا شود را قرار دهید . توجه داشته باشید که میزان step time باید بزرگ تر مساوی running time باشد.

تنظیمات پرده

تب curtain برای تنظمات پرده می باشد همچنین برای حالتی که دو کانال همزمان با هم وارد شبکه نشوند

راهکار کنترل فن کویل های سه دور  با رله های HDL 

رله های HDL سری MR صرفا جهت کنترل روشنایی طراحی شده اند و با تغییر فیرم ویر می توانند جهت کنترل پرده برقی نیز مورد استفاده قرار گیرند. اگر چه برای کنترل فن کویل ها در سبد کالای HDL کنترلر هایی نظیر HDL-MAC.431 وجود دارد، ولی با این حال ممکن است در پروژه هایی نیاز به استفاده از رله ها به عنوان کنترلر فن کویل مد نظر باشد.

جهت استفاده از رله های HDL  برای کنترل  فن کویل های سه دور دو لوله باید تنظیمات مورد نظر را در رله و کلید های ترموستاتیک به صورت زیر انجام دهید.

تنظیمات رله


 ایتدا در رله باید سه کانال را برای کنترل سه دور low,med.high  فن کویل در یک ناحیه انتخاب کنید.برای این کار در قسمت zone setting  یک ناحیه ایجاد کنید و همانند شکل زیر سه کانال در ناحیه اضافه کنید.

 سپس در تب scene setting  ناحیه ایجاد شده را انتخاب کنید و برای این ناحیه سه سناریو برای کنترل سه دور ایجاد کنید.همانطور در تصویر زیر می بینید سه سناریو برای دور های low ,med,high ایجاد شده است که در هر سناریو رله مربوط به آن دوره  باید روشن و رله های دو دور دیگر خاموش شوند

برای مثال: در  سناریو یک که برای دوره low ایجاد شده است کانال 2 که مربوط به دور low می باشد روشن و کانال های 3 و4 برای دوره های med,high خاموش می باشند

نکته :توجه داشته باشید یک تاخیر  حفاظتی جهت کانال های  رله برای سناریو ها در نظر گرفته شود و یا در تب Basic information در  قسمت on delay یک تاخیر جهت روشن شدن کانال ها برای حفاظت در نظر بگیرید.

 پس از اتمام  تنظیمات رله ،تنظیمات مربوط به کلید راه انجام دهید.

تنظیمات کلید هوشمند


بدین منظور  بر روی تب AC کلیک کنید در این تب گزینه  Enable را  فعال کنید سپس در قسمت other function setting  گزینه های  زیر را فعال کنید.

 control ac running

 ,enable /disable ir

ir automatic control

بر روی  آیکون ir codes  کلیک کنید تا پنجره ir targets  باز شود.

در پنجره ir targets تنظیمات مربوط به سه دور فن کویل را باید انجام دهید.

ابتدا در قسمت function ایتم off را جهت فرمان خاموش کردن سیستم تهویه  انتخاب و سناریو صفر ناحیه  AC که قبلا ایجاده کرده اید را  وارد کنید.

1-کنترل دستی سه دور فن کویل

جهت کنترل دستی سه دور فن کویل  در قسمت Function در مد fan برای سه دوره fan:low,med,high  همانند تصویر دستورات کنترل هر دور را اضافه کنید.

 برای مثال برای دور med هماننده تصویر زیر در قسمت Fan:middle سناریو دوم که دور med در ناحیه ac  می باشد را وارد می کنید.

برای دور های low و high نیز به همین صورت تنطیمات را انجام دهید.

اگر  در پنجره ir targets مد های auto:low,med,high  را اضافه کنید صرفا کنترل  سه دور به صورت دستی این مد را در کلید خواهید داشت و نمی توانید با ست پوینت دما فن کویل را کنترل کنید. در صورتی که نیاز ندارید در مد auto سه دور را بصورت دستی کنترل کنید  در این قسمت هیچ دستوری اضافه نکنید.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در  مد auto:high سناریو سوم ناحیه ac که برای سرعت high می باشد وارد می کنید

2-کنترل اتوماتیک سه دور فن کویل

برای کنترل اتوماتیک سه دور فن کویل  با ست پوینت دمای در پنجره IR targets تنظیمات مربوط به  کلید برای مد   auto و سرعت  فن auto را برای سه دور  را انجام دهید.

 به همین منظور برای مد AUTO  و سرعت AUTO باید همانند شکل زیر تنظیمات سه دور فن کویل برای مد COOL , HEAT  را انجام دهید.

توجه:در کلید های ترموستایک hdl اگر مد AUTO و سرعت فن  AUTO انتخاب شود بر اساس اختلاف دمای محیط با ست پوینت ، دور فن تغییر وضعیت خواهد کرد .

اگر دمای ست پوینت را بیشتر از دمای محیط قرار دهید فرمان های مد HEAT:LOW,MED,HIGH ارسال خواهد شد

اگر  دمای ست پوینت را کمتر از دمای محیط قرار دهید فرمان های مد COOL: LOW,MED,HIGH ارسال خواهد شد.

برای مثال در تصویر زیر، سناریو دوم ناحیه اول برای دوره MED در مد COOL سیستم تهویه می باشد برای دور های LOW ,HIGH و مد HEAT  نیز به همین صورت تنظیمات مربوط به هر دور را اضافه کنید.

با توجه به اینکه  معمولا سیستم  فن کویل ها در ایران دو لوله هستند و شیر کنترلی برای قطع و وصل آب مصرفی فن کویل ها در نظر گرفته نمی شود ،کنترل ست پوینت دما در سیستم های دو لوله صرفا جهت تغییر دور فن کویل و خاموش کردن آن می باشد و قطع و وصل آب گرم یا سرد و دمای آن که از موتور خانه تامین می شود براساس تغییر فصل در موتورخانه انجام می شود.

همچنین دقت داشته باشید برای کنترل سیستم فن کویل در نرم افزار های i-life و HDL-ON حالت کنترل سیستم تهویه را Panel Control در نظر بگیرید.

Table of Contents

خوش آمدید