ماژول Logic


این ماژول برای اجرای برنامه های روزانه تنظیم شده در ساعات مشخصی به کار می رود؛ به نحوی که در ساعات مشخصی در صورت قرار گرفتن در وضعیت خاص فرمانهای کنترلی را برای سایر ماژولها براساس برنامه ی نوشته شده ارسال می کند. در این ماژول می توان از عملیات منطقی هم استفاده کرد به نحوی که شرایط مناسب برای ارسال فرمان را ایجاد کرد.

پارامتر های عملکردی


• ولتاژ کاری : 15-30 V DC

• جریان کاری 35 mA

• نصب روی ریل

• قابلیت قرا ر گرفتن در شبکه ی HDL_Bus

• شرایط محیطی

> دمای کاری: 0C-45C

> رطوبت 20%-90%

> دمای داخلی -40C-55C

> رطوبت داخلی 10%-93%

 

دید ابعادی به ماژول


شکل زیر دید از جلو برای ماژول Logic را مشاهده می کنید.

       شکل 2

دید از بغل:

         شکل 3

شماتیک پینهای ماژول:

          شکل 4

 

 1. چهار سیم مربوط به اتصال به شبکه ی باس
 2. چراغ LED جهت Modify آدرس اصلی و زیر آدرس ماژول

شرایط نصب


موارد مهم

 1. داخل محیط نصب دما باید زیر 35 درجه باشد. دمای بالا باعث کاهش عملکرد ماژول می شود.
 2. ماژول نزدیک وسایل سرمایشی-گرمایشی نصب نشود. زیرا تغییرات دما روی عملکرد ماژول تاثیر می گذارد.
 3. ماژول نزدیک خطوط الکترومغناطیسی نصب نشود. زیرا الکترومغناطیس روی عملکرد ماژول به شدت تاثیر می گذارد.

موارد امنیتی

 1. قبل از شروع به کار دستورالعمل مربوط به ماژول را به دقت بخوانید.
 2. سیستم تهویه ی موجود جهت دستیابی به عملکرد بالا چک شود.
 3. محلی که ماژول نصب می شود باید عاری از هرگونه گرد وخاک باش. در ضمن باید ضد آب هم باشد.
 4. با هیچ گونه ماده ی و یا گاز دیگری در ارتباط نباشد.
 5. در هنگام خیس شدن باید ابتداً خشک شود.
 6. در صورت بروز مشکل با نمایندگی تماس بگیرید

مراحل برنامه نویسی ماژول Logic


در برنامه نویسی هر ماژول Logic مراحل زیر انجام می شود.

 1. بررسی اتصال شبکه ی باس به کامپیوتر.
 2. جستجو و شناسایی ماژول و تنظیم آدرس ماژول.
 3. برنامه نویسی قسمت منطقی
 4. تعیین موارد کنترلی ورودی برای هر تابع منطقی تعریف شده
 5. برنامه نویسی فرمانهای خروجی
 6. برنامه نویسی قسمت مربوط به تنظیمات ساعت و تاریخ

برنامه نویسی ماژول Logic


با کلیک بر روی ماژول مذکور در لیست ماژول هایی که توسط جستجو گر یافت شده اند، پنجره ای به صورت زیر باز می شود. که همانطور که ملاحظه می شود از 3 زبانه تشکیل شده است.

 

شکل 5

الف) Basic Information

در زبانه Basic Information اطلاعات کلی ماژول مذکور نمایش داده شده است. در زبانه ی باز شده موارد زیر را خواهیم داشت:

1. قسمت Device : در این قسمت شماره ماژول به همراه کد شبکه ای باس دستگاه به فرمت زیر مشخص شده است.

Subnet ID-Device ID-HDL-Model

2. Device Configuration :اطلاعات مربوط به مدل تجهیز ،Subnet ID و Device ID در این قسمت نمایش داده می شوند

3. Device Remark :در این قسمت نشانه ای جهت شناسایی بهتر ماژول در لیست ماژول های یافت شده تعیین می شود، این نشانه بهتر است ثبت شود چراکه در مراحل بعد می توان با این نشانه ماژول را براحتی شناسایی نمود.

البته چون در یک ساختمان معمولاً یک ماژول Logic استفاده می شود بنابراین نیاز ی به تعیین Remark نیست.

4. قسمت MAC Address  :این قسمت تغییر ناپذیر است و آدرس ماژول را که در لایه ای از پروتکل پیاده سازی شده را نشان می دهد، این آدرس در روال اجرای پروژه نقشی ندارد.

5. قسمت Modify Subnet ID and Device according to MAC  :از طریق این قسمت نیز می توان Subnet ID و ِDevice ID ماژول مورد نظر را تغییر داد، در صورت تغییر این آدرس حتماً باید اطلاعاتSave شود.

6. قسمت Picture Upload :در این قسمت می توان یک عکس برای ماژول مذکور در نظر گرفت, که معمولاً پیشنهاد نمی شود.

ب) Configuration

این قسمت مربوط به تعیین توابع منطقی است؛ به نحوی که ابتدا اهداف تعیین می شوند؛ مراحل اجرا به قسمت های ریزتر تقسیم می شوند. و برای هر کدام از این قسمت برنامه ی منطقی خاص خود را با استفاده از موارد کنترلی موجود در هر بلوک منظقی می نویسیم.

توجه دشته باشید در کل 12 تابع منظقی می تواند تعریف شود.

برای این کار روی زبانه ی Configuration کلیک نمایید. پنجره ای همانند زیر باز می شود.

شکل6

> توجه داشته باشید که در قسمت مربوط به تابع های عملکردی؛ 12 تابع عملکردی تعریف شده اند که اسم آنها را در این قسمت نمی توان تغییر داد.

> برای ورود به قسمت تنظیمات بلوکهای منتزقی مربوط به هر تابع منطقی باید در محیط سیاه رنگ دو بار کلیک نمایید.

> از این قسمت می توان جهت تعیین کارهای روزانه استفاده کرد. یک سری کارهای روزانه را تعیین می شوند و در مواقع تعیین شده به صورت خودکار اجرا می شوند.

> جهت فعال سازی ماژول باید قسمت Equipment Activation فعال شده باشد.

برای تنظیم بلوک ها روی محیط سیاه رنگ دابل کلیک کلیک نمایید؛ با انجام این کار صفحه ی همانند زیر ظاهر می شود.

در قسمت 1 شکل زیر شماره هر کدام از 12 بلوک منطقی را می توان وارد کرد. برای مثال در صورتی که قرار باشد بلوک 1 برنامه نویسی شود در قسمت مذکور عدد 1 را وارد کرده و روی Load کلیک نمایید.

با زدن گزینه Load صفحه ی مربوط به تنظیمات بلوک منطقی شماره 1 ظاهر می شود.

 

شکل7

در قسمت 2؛ دو گزینه مربوط به اسم بلوک؛ در نظر گرفته شده است.

> گزینه Read Remark: با زدن این گزینه اسم انتخابی قبلی برای این بلوک ظاهر می شود.

> گزینه Modify Remark: برای تغییر اسم بلوک منطقی باید اسم مورد نظر را در گپ خالی نوشت و سپس روی این گزینه کلیک نمایید.

در قسمت سیاه رنگ؛ می توان عملیات منطقی تعریف کرد. در قسمت سمت چپ؛ 5 گزینه برای تعیین عملیات منطقی تعریف شده است.

 1. گزینه AND: انجام عملیات AND منطقی
 2. گزینه NAND: انجام عملیات NAND منطقی
 3. گزینه OR: انجام عملیات OR منطقی
 4. گزینه NOR: انجام عملیات NOR منطقی
 5. گزینه Empty: که با انتخاب این مورد می توان با کلیک روی آن هر کدام از 4 عملیات منطقی تعریف شده در بالا را به این بلوک اختصاص داد.

هر کدام از بلوکهای مربوط به عملیات منطقی دارای 4 پین ورودی و یک پین خروجی هستند.

برای پیاده سازی این مورد در یکی از بلوک ها؛ عملگر AND را با Drag and Drop در صفحه ی سیاه رنگ وارد می کنیم.

 

شکل8

با دابل کلیک کردن روی عملگر مذکور صفحه ی تنظیمات بلوک به صورت زیر ظاهر می شود.

 

شکل9

قسمت 1 مربوط به آدرس اصلی و زیر آدرس و اسم تجاری ماژول Logic است. در ضمن منظور از:

> Logic Number : شماره بلوک منطقی –بین 12 بلوک منطقی-

> Logic Table Number : شماره عملگر منطقی در بلوک منطقی مذکور است.

از آنجا که تنهااز یک عملگر استفاده کرده ایم بنابراین شماره آن 1 است.

در قسمت 2؛ نوع عملگر منطقی را مشخص می¬کنیم اعمم از این که عملگر AND, OR, NAND, NOR باشد.

در قسمت 3؛ شماتیک پایه های مربوط به عملگر را ملاحظه می کنید. هر عملگر 4 پایه دارد.

در قسمت 4؛ خروجی عملگر منطقی بعد از تاخیر در نظر گرفته شده تولید می شود.

در قسمت 5؛ برای هر پایه تابع کنترلی می نویسیم.

توابع کنترلی موجود:

1- Invalid: جهت غیر فعال کردن پایه مورد استفاده قرار می گیرد.

2- Year Type: جهت وارد کردن سال؛ با زدن این قسمت موارد زیر ظاهر می شود.

 

شکل10

> درصورتی که یک سال مشخص مثلاً سال 2009 مد نظر باشد روی Designate Year کلیک می نماییم.

> در صورتی که یک تاریخ دقیق مد نظر باشد روی Specific Date کلیک می نماییم.

> در صورتی که بازه ی رخداد به صورت سال است روی Betw Years کلیک می نماییم که می توان سال شروع و پایان را وارد کرد.

> در صورتی که بازه ی رخداد به صورت بازه ی تاریخی باشد روی Betw Dates کلیک نمایید. و بازه ی تاریخی را وارد نمایید.

3- Date Type: جهت اجرای یک کار مشخص ماهانه؛ نیاز به وارد کردن تاریخ در این قسمت است.

 

شکل11

> در صورتی که تاریخ معینی مد نظر باشد روی At Date Point کلیک می نمایید.

> در صورتی که بازه¬ی اجرای ما به صورت چند روز در ماه باشد باید روی Date period کلیک نمایید. بازه ی را به صورت روز و ماه وارد نمایید.

> و در صورتی که مورد دوم بخواهد هر ماه اجرا شود روی Every month کلیک نمایید. و بازه ی را به صورت روز و ماه وارد نمایید.

4- Week Type: جهت اجرای یک کار مشخص هفتگی؛ نیاز به وارد کردن روزهای هفته در این قسمت است.

 

شکل12

> در صورتی که بخواهیم یک کار مشخص در یک روز مشخص انجام شود روی Specific Weekday کلیک می کنیم.

> در صورتی که بخواهیم یک کار مشخص در بازه ی روزانه از هفته اجرا شود روی Betw Weekdays کلیک نمایید و روزهای ابتدا و انتها را وارد نمایید.

5- Time Type: جهت انجام کاری در ساعات مشخصی از روز این قسمت را کلیک نمایید.

 

شکل13

> در صورت انجام یک کار معین در یک زمان خاص قسمت Specific Time را باید کلیک نمایید که همان طور در قسمت بالا مشاهده می کنید ساعت انجام کار مذکور باید تعیین شود. در ضمن می توان برنامه را طوری نوشت که تایم مشخصی قبل و یا بعد از زمان تعیین شده؛ کار مذکور انجام شود. مثلاً 10 دقیقه قبل از اذان مغرب چراغ مسجد روشن شود.

> در صورتی که بخواهیم کار مذکور در یک بازه ی زمانی در طول روز اجرا شود روی Betw Time کلیک می نماییم.

6- Logic switch

شکل14

7- Exterior input value

شکل15

این دو مورد مشابه هم عمل می کنند. هر ماژول Logic دارای 255 کد یونیورسال است به صورتی که می توان این کدها را با پنل کنترلی ارسال کرد. در صورتی که ماژول مذکور مورد خطاب قرار گیرد؛ از Logic switch استفاده می شود. و در صورتی که ماژول دوم مورد خطاب قرار گیرد از Exterior input value استفاده می شود.

در برنامه نویسی قسمت اول باید کد یونیورسال مورد نظر همراه با حالت ارسالی کد تعیین می شود. و در صورت ارسال کد مورد نظر پایه ی ورودی فعال می شود.

در برنامه نویسی قسمت دوم؛ آدرس اصلی و زیر آدرس مربوط به ماژول Logic دیگر همراه با کدهای یونیورسال و حالت های اجرای کد را وارد کنید. در صورت وارد کردن کد توسط پنل؛ ورودی مذکور گیت فعال می شود.

8- Device scene status

در این قسمت وضعیت سناریو تعریف شده در دیمر و یا رله بررسی می شود در صورت تطابق ورودی ماژول Logic؛ 1 منطقی و در غیر اینصورت 0 منطقی خواهد شد.

 

 

شکل16

> Exterior Subnet ID: آدرس اصلی دیمر و یا رله ی که قرار است وضعیت سناریو آن بررسی شود

> Exterior Device ID: زیرآدرس دیمر و یا رله ی که قرار است وضعیت سناریو آن بررسی شود

> Area: ناحیه ای که وضعیت سناریو آن بررسی می شود.

> Scene: شماره ی سناریو ی که قرار است وضعیت آن بررسی شود.

9- Device sequence status

در این قسمت وضعیت sequence تعریف شده در دیمر و یا رله بررسی می¬شود در صورت تطابق ورودی ماژول Logic؛ 1 منطقی و در غیر اینصورت 0 منطقی خواهد شد.

 

شکل17

> Exterior Subnet ID: آدرس اصلی دیمر و یا رله ی که قرار است وضعیت sequence آن بررسی شود

> Exterior Device ID: زیرآدرس دیمر و یا رله ی که قرار است وضعیت sequence آن بررسی شود

> Area: ناحیه ای که وضعیت sequence آن بررسی می شود.

> Scene: شماره ی sequence که قرار است وضعیت آن بررسی شود.

10- Device universal status

این قسمت مربوط به وضعیت ماژولهایی است که با شبکه از طریق کد Universal ارتباط دارد؛ در تنظیمات زیر عدد 1 مربوط به کد یونیورسال است و اگر این کد درشبکه به صورت OFF باشد؛ این ورودی فعال می شود.

 

شکل18

 

> Exterior Subnet ID: آدرس اصلی IR transmitter که قرار است وضعیت آن بررسی شود

> Exterior Device ID: زیرآدرس IR transmitter که قرار است وضعیت آن بررسی شود

> UV Switch: شماره ی کد یونیورسال

> Status: وضعیت کد ارسالی

11- Device Channel Status

در این حالت می توان وضعیت یک کانال مشخص بررسی می شود و در صورت تطابق ورودی ماژول Logic؛ 1 می شود. در غیر اینصورت 0 می شود.

 

                                                                             شکل19

 

> Exterior Subnet ID: آدرس اصلی ماژولی که قرار است وضعیت کانال آن بررسی شود

> Exterior Device ID: زیرآدرس ماژولی که قرار است وضعیت کانال آن بررسی شود

> Channel: شماره کانالی که که قرار است وضعیت آن بررسی شود

> Channel status: وضعیت کانال مذکور

12- Device curtain status

در این حالت می توان وضعیت پرده ها را چک کرد در صورت تطابق ورودی ماژول Logic؛ 1 می شود. در غیر اینصورت 0 می شود.

 

   شکل20

> Exterior Subnet ID: آدرس اصلی ماژول پرده را که قرار است وضعیت کانال آن بررسی شود

> Exterior Device ID: زیرآدرس ماژول پرده را که قرار است وضعیت کانال آن بررسی شود

> Channel: شماره کانال پرده را که که قرار است وضعیت آن بررسی شود

> Channel status: وضعیت کانال مذکور پرده

13- Panel status

این مورد مستقیماً به وضعیت DLP برمی گردد؛ به نحوی که موارد تنظیم شده با موارد خوانده شده از DLP مقایسه می شود؛ در صورت تطابق ورودی ماژول Logic؛ 1 می شود. در غیر اینصورت 0 می شود.

 

   شکل21

 

> Subnet ID: آدرس اصلی پنل کنترلی را که قرار است وضعیت آن بررسی شود

> Device ID: زیرآدرس پنل کنترلی را که قرار است وضعیت آن بررسی شود

> Device Panel No: در این مورد؛ قسمتی از DLP را که قرار است کنترل شود را باید تعیین کنیم

>> حالت AC Power : وضعیت فن-کویل بررسی می شود.

>> حالت Cooling Temp : در این حالت دمای مد Cool مربوط به فن بررسی می شود.

>> حالت Fan Speed : سرعت فن بررسی می شود.

>> حالت AC Mode : مد عملکردی فن بررسی می شود.

>> حالت Heating Temp : در این حالت دمای مد Heat مربوط به فن بررسی می شود.

>> حالت Auto Temp : در این حالت دمای مد Auto مربوط به فن بررسی می شود.

>> حالت IR Function : در صورت فعال شدن IR در DLP

>> حالت Lock key of Panel: وضعیت قفل بودن کلید بررسی می شود.

> Device Panel status: وضعیت مورد کنترلی پنل را مشخص می کند.

شایان ذکر است که مورد آخر در حالتهای AC؛ بجای ON/OFF بودن نشان دهنده انواع حالتهای مورد کنترلی است.

برای تعیین خروجی مربوط به هر عملگر 4 پین که در بالا نحوی تعیین ورودی های آن بیان شد به صورت زیر عمل می کنیم:

روی عملگر در خارج تنظیمات کلیک راست کردخ و اولین گزینه Modify Output Control Group No را کلیک نمایید. با انجام این کار صفحه ی همانند زیر ظاهر می شود.

 

شکل22

در صفحه ی نشان داده شده همه ی فرمانهای خروجی تعیین می شود.تعیین این موارد همانند مواردی است که در سایر ماژولها بحث شده است. که از توضیح مجدد آن صرفنظر می کنیم.

> خروجی هر عملگر حداکثر 40 فرمان را می تواند در شبکه ارسال کند.

> در هر بلوک منظقی می توان 24 عملگر تعریف کرد.

> در کل 12 بلوک منطقی می توان تعریف کرد.

در صورتی که تعداد موارد منطقی خواسته شده از 4 مورد بیشتر باشد باید از2 یا چند مورد عملگر به صورت سری استفاده کرد؛ برای اینکار از خروجی یک عملگر باید به عنوان ورودی عملگر استفاده کرد. برای انجام این مورد مراحل زیر را انجام می دهیم.

ابتدا روی عملگری که قرار است از خروجی آن استفاده شود کلیک راست کنید؛ روی گزینه Confirm Start Point کلیک نمایید. سپس روی عملگری که قرار است خروجی آن یکی به عنوان ورودی برای آن استفاده شود کلیک راست نمایید و گزینه Confirm End Point را کلیک نمایید. پنجره ی همانند زیر ظاهر می شود.

 

شکل23

در این پنجره شماره ورودی را که قرار است خروجی آن یکی ماژول به آن وارد شود را مشخص نمایید و Confirm را کلیک کنید.

در صورت انتخاب مثلاً ورودی 1 داریم:

شکل24

 

ملاحظه می شود که خروجی عملگر چپ به عنوان ورودی به عملگر راست داده می شود.

برای حذف این مورد روی عملگر سمت راست به عنوان مقصد کلیک راست نمایید و Confirm End Point را کلیک نمایید پنجره ی زیر باز می شود.

 

شکل25

که با زدن Disconnect اتصال آنها قطع میشود.

ج) System setting

این قسمت مربوط به تنظیمات تاریخ و ساعت و همچنین اوقات شرعی جهت انجام فرمان های مشخص در زمانهای معین است.

در قسمت 1؛ تاریخ همراه با ساعت سیستم تعیین می شود. برای تعیین ساعت می توان روی گزینه PC Time کلیک نمود؛ و ساعت تنظیم شده در PC به صورت اتوماتیک خوانده می شود.

 

شکل26

در قسمت 2؛ موقعیت جغرافیای منطقه ی موجود را باید تعیین کرد. برای تعیین این مورد به صورت زیر عمل می کنیم:

> روی آیکون Location کلیک نمایید؛ در صفحه¬ی باز شده؛ کشور و شهری را که قرار است ماژول در آن جا نصب شود را وارد می کنیم.

به صورت اتوماتیک عرض جغرافیای و طول جغرافیای و Time Zone خوانده می شود.

در صورت کلیک روی Method for prayer Time می توان تنظیمات مربوط به اوقات شرعی را انجام داد.

 

شکل27

در شکل بالا ساعات اوقات شرعی تعیین شده است.

 

شکل28

که به ترتیب عبارتند از:

 1. اذان صبح
 2. طلوع آفتاب
 3. اذان ظهر
 4. اذان عصر
 5. اذان مغرب
 6. اذان عشاء

در قسمت 3؛ در صورت زدن تیک مربوط به Broadcasting Time؛ ساعت تنظیم شده به کل شبکه اعمال می شود. و این ساعت تنظیم شده در سایر ماژولها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

شکل29

توجه داشته باشید که در همه ی موارد؛ اطلاعات وارده باید ذخیره شود.

توجه داشته باشید در قسمت Time Zone؛ باید اختلاف 3 ساعت و نیم بین تهران و گرینویچ رعایت شود.

در سمت راست زبانه ی Time Setting ؛ تنظیمات مربوط به اوقات شرعی باید انجام شود.

 

شکل30

در قسمت 1؛ نشان داده شده در بالا؛ اختلاف زمان نماز مغرب و ظهر با زمان تعیین شده در قسمت قبل بر حسب دقیقه وارد می شود.

 

شکل31

در قسمت سوم نشان داده شده در بالا؛ روش اعلام ساعات اوقات شرعی برحسب مذهب شافعی و یا حنفی تعیین می گردد. تفاوت تنها در زمانبندی اوقات شرعی آنهم به مقدار کم است.

 

شکل31

در قسمت چهارم نشان داده شده در بالا روش تعیین ساعات اوقات شرعی مشخص می شود. که معمولاً برای ما ایرانی ها استفاده از روش Muslim World League پیشنهاد می شود.

دیدگاه بگذارید