شکلات و فیزیک؟!

شکلات و فیزیک؟!

خلق شکلات عالی
تکنیک ترکیب 140 ساله ی شکلات، پاسخی برای بافت لطیف دوست داشتنی شکلات است که دهانتان را آب می اندازد.
روش Conching ( روشی مدرن برای پردازش است که در خلق شکلات به کار گرفته میشود) که محققان فیزیک پشت این پروسه و قدرتش بر روی تولید یک شکلات خوشمزه رو نما کرده اند.
چرا میپرسید؟ در حالی که مطمئن هستید که دستیابی به مزایای آشکار شکلات باعث خلق متدی جدید برای جنون محققان می شود! یافته ها در مجله ی Proceeding’s of the national Academy of Sciences میتواند درهای تولید شکلات آن هم نه تنها برای تولید شکلات های کم کالری، بلکه برای تولید شکلاتهایی جهت افزایش سطح انرژی را بر همگان باز کند.
تصور کنید شکلاتی دارید که نه تنها برای شما مفید، بلکه پایدار و خوشمزه است!
بدون عذاب وجدان شکلاتی!!

نحوه ی فرآیند شکلات

محققان روش Conching پردازش قناد سوئیسی Rodlphe Lindt در سال 1879 را برای درک بهتر شکلات استفاده کردند. تیم محقق چگالی و تراکم شکلات و نحوه ی جریان بافت شکلات را تحت فشار های متفاوت ان را اندازه گرفتند. روش Conching ممکن است پاسخی برای تغییر دادن خواص فیزیکی کریستال های میکروسکوپی شکر و دیگر مواد دانه ای باشد. به صورت خلاصه، روش Conching شکلات را با شکستن ترکیبات موجود در دانه های ظریف . کاهش اصطکاک بین ذرات به یک ترکیب نرم و ذوب شده تبدیل میکند. تصور کنید شکلاتی بافت نرم ندارد. حقیقتی که قبل از خلق روش Conching  وجود داشت. شکلات دارای بافت نا منظم، دانه ای تصادفی، خشن و دانه دانه بود. اگرچه بینش به دست آمده از این تحقیق تنها محدود به شکلات نمی باشد.

همان طور که پروفسور Wilson Poon از دانشگاه Edinburgh، دانشکده ی فیزیک و ستاره شناسی بیان کرد:” ما امیدوار هستیم که کار ما باعث شود تا مقدار انرژی زیادی که صرف پروسه ی Conching برای تولید محبوب ترین محصول جهان می شود به سمت تولید سبز و دوستدار محیط زیست حرکت کند.
با مطالعه بر روی نحوه ی تولید شکلات، قادر بودیم تا به بینش جدیدی از فیزیک بنیادی از چگونگی جریان بافت های پیچیده پیدا کنیم.
این یک مثال خوب است که فیزیک  در خصوص ایجاد پلی بین قوانین و بخش های مختلف می تواند ایجاد کند.
صنایعی که صنعت آنها واسته به ترکیب پودرها و مایعات مثل تولید سرامیک و سیمان است می توانند از روش Conching  برای بهبود تکنیک تولید هود استفاده نمایند.
راستی برند شکلات مورد علاقه ی شما چیه؟!

Table of Contents

خوش آمدید