ثبت نام در دوره تربیت مربی(TTC) در زمینه سیستم‌های هوشمند

ثبت نام در دوره تربیت مربی(TTC)

تصاویری از دوره‌های فنی برگزار شده توسط دفتر مرکزی HDL

به اطلاع نمایندگان گرامی می رساند که شرکت مهندسی هوشمند پارس در نظر دارد در تاریخ 97/12/09در دفتر مرکزی HDL دوره ی تربیت مربی برگزار می نماید:

 شرایط شرکت در دوره :

1_ حداقل دو سال نمایندگی فعال
2_گذراندن دوره مقدماتیbusproاز طریق دفتر مرکزی
3_ مورد تایید بودن توانایی های فنی شخص

هزینه دوره :300 هزار تومان
ظرفیت دوره 7 نفر می باشد
دوره از ساعت 8 الی  18 برگزار می شود.
مهلت ثبت نام تا تاریخ97/12/07

فرم ثبت نام دوره ی آموزشی تربیت مربی (TTC)

دوره آموزشی

  • 0 ریال

Table of Contents

خوش آمدید