اهداف و مزایا سيستم هوشمند ساختمان (BMS)

اهداف و فواید سيستم هوشمند ساختمان (BMS)

اهداف و مزایا سیستم هوشمند ساختمان (BMS)

در این مقاله می‌خواهیم بدانیم که سیستم هوشمند ساختمان و مدیریت آن چه اهداف و چه فوایدی را برای ما دارد.


اهداف:

سیستم های قدرت (شامل سیستم های ذخیره انرژی الکتریکی و تامین برق اضطراری)
سیستم تامین روشنایی (تجهیزات روشنایی)
سیستم تامین گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC)
سیستم های ایمنی و بازدید (شامل بازرسی مکان های مختلف و سیستم اعلام سرقت، امکان دید قسمت های مختلف، سیستم مدار بسته و …)
تنظیم دسترسی

سیستم آتش نشانی (شامل اعلام و اطفای حریق)
کنترل آسانسورها و بالابرها
سیستم آبرسانی (شامل تنظیم دبی و فشار آب مناطق مختلف، قطع و وصل جریان آب در مواقع مختلف، امکان کنترل آبیاری فضای سبز و …)
و موارد دیگری که هریک بسته به کاربری ساختمان و سطح درخواست کاربر قابل لحاظ در سیستم می باشد.
معماری سیستم¬ مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

Table of Contents

خوش آمدید