منبع تغذیه سیستم هوشمند تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MSP750/MSP1200/HDL/MSP2400
منبع تغذیه سیستم هوشمند تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MSP750/MSP1200/HDL/MSP2400
منبع تغذیه سیستم هوشمند تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MSP750/MSP1200/HDL/MSP2400
منبع تغذیه سیستم هوشمند تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MSP750/MSP1200/HDL/MSP2400
منبع تغذیه سیستم هوشمند تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MSP750/MSP1200/HDL/MSP2400

منبع تغذیه سیستم هوشمند تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MSP750/MSP1200/HDL/MSP2400

کد کالا: HDL-MSP750/MSP1200/HDL/MSP2400

در انبار

منابع تغذیه سیستم هوشمند نقش تامین جریان مورد نیاز سایر قطعات هوشمند را بر عهده دارند. از این رو این تجهیزات نقش کلیدی در سیستم هوشمند دارند و کیفیت آن ها به شدت بر عملکرد سایر اجزای هوشمند تاثیر گذار هست. در محصولات HDL و برای پروتکل Buspro این محصولات در سه رنج 750ma, 1200ma و 2400ma ساخته میشوند.

این محصول در حال حاضر تمام شده و نا موجود میباشد .