سنسور هوشمند IR/PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP08M.4C
سنسور هوشمند IR/PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP08M.4C
سنسور هوشمند IR/PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP08M.4C
سنسور هوشمند IR/PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP08M.4C

سنسور هوشمند IR/PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP08M.4C

کد کالا: N/A

پیش سفارش کالا ممکن می باشد

این سنسور دارای 8 عملکرد مجزا شامل سنسور PIR، سنسور شدت روشنایی(Lux meter) ، دو ورودی دیجیتال، سنسور دما، سنسور امنیتی ، فرستنده و گیرنده امواج IR می باشد.

پاک کردن انتخاب