سنسور هوشمند PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP07M.4C
سنسور هوشمند PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP07M.4C
سنسور هوشمند PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP07M.4C

سنسور هوشمند PIR/Lux/Temp سقفی تحت شبکه BUS مدل HDL-MSP07M.4C

کد کالا: N/A

در انبار

این محصول در حال حاضر تمام شده و نا موجود میباشد .