ماژول ورودی 24 کانال دیجیتال تحت شبکه Buspro مدل HDL-MS24.232
ماژول ورودی 24 کانال دیجیتال تحت شبکه Buspro مدل HDL-MS24.232
ماژول ورودی 24 کانال دیجیتال تحت شبکه Buspro مدل HDL-MS24.232

ماژول ورودی 24 کانال دیجیتال تحت شبکه Buspro مدل HDL-MS24.232

کد کالا: HDL-MS24.232

بازگشت سفارش در دسترس است

این محصول عملکردی مشابه HDL-MSD08.40 دارد با این تفاوت که تعداد کانال های آن به 24 عدد افزایش یافته است. HDL-MS24.232 به صورت تابلویی طراحی شده است و قابلیت نصب بر روی ریل های تابلو را دارا می باشد.