سنسور دمای دیجیتال مدل TS/C 1.0

سنسور دمای دیجیتال مدل TS/C 1.0

کد کالا: HDL-TS/C 1.0

54 در انبار (فعال برای پیش سفارش)

این سنسور از محصولات خاص HDL در حوزه تهویه می باشد که به صورت دیجیتال است. این سنسور برای محصولاتی نظیر MAC و MFH مورد استفاده قرار می گیرد

$7.00

54 در انبار (فعال برای پیش سفارش)