درایور 3 کانال 650میلی آمپر تحت DMX512 مدل HDL-MLED03650MA
درایور 3 کانال 650میلی آمپر تحت DMX512 مدل HDL-MLED03650MA
درایور 3 کانال 650میلی آمپر تحت DMX512 مدل HDL-MLED03650MA

درایور 3 کانال 650میلی آمپر تحت DMX512 مدل HDL-MLED03650MA

بازگشت سفارش در دسترس است

HDL-MLED03650MA یک درایور سه کانال می باشد که تحت پروتکل DMX512 قابل کنترل می باشد. این درایور می تواند مصرف کننده های DC را کنترل نماید.