درگاه کنترلی 512 کانال DMXتحت شبکه Buspro مدل HDL-MD512-DMX.232
درگاه کنترلی 512 کانال DMXتحت شبکه Buspro مدل HDL-MD512-DMX.232
درگاه کنترلی 512 کانال DMXتحت شبکه Buspro مدل HDL-MD512-DMX.232

درگاه کنترلی 512 کانال DMXتحت شبکه Buspro مدل HDL-MD512-DMX.232

بازگشت سفارش در دسترس است

این محصول امکان کنترل 512 کانال DMX را فراهم می سازد. DMX512 یکی از معروف ترین پروتکل های نورپردازی صحنه می باشد که توسط آن نورپردازی های ویژه ای را می توان مدیریت نمود