درگاه کنترلی 48 کانال DMXتحت شبکه Buspro مدل HDL-MC48IP-DMX.431
درگاه کنترلی 48 کانال DMXتحت شبکه Buspro مدل HDL-MC48IP-DMX.431
درگاه کنترلی 48 کانال DMXتحت شبکه Buspro مدل HDL-MC48IP-DMX.431

درگاه کنترلی 48 کانال DMXتحت شبکه Buspro مدل HDL-MC48IP-DMX.431

بازگشت سفارش در دسترس است

این محصول امکان کنترل 48 کانال DMX را فراهم می سازد. DMX512 یکی از معروف ترین پروتکل های نورپردازی صحنه می باشد که توسط آن نورپردازی های ویژه ای را می توان مدیریت نمود