کنترلر ترکیبی هوشمند تحت پروتکل BUSPRO مدل HDL-MHRCU.433
کنترلر ترکیبی هوشمند تحت پروتکل BUSPRO مدل HDL-MHRCU.433
کنترلر ترکیبی هوشمند تحت پروتکل BUSPRO مدل HDL-MHRCU.433
کنترلر ترکیبی هوشمند تحت پروتکل BUSPRO مدل HDL-MHRCU.433
کنترلر ترکیبی هوشمند تحت پروتکل BUSPRO مدل HDL-MHRCU.433

کنترلر ترکیبی هوشمند تحت پروتکل BUSPRO مدل HDL-MHRCU.433

کد کالا: HDL-MHRCU.433

89 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

HDL-MHRCU.433 بزرگترین محصول ترکیبی در سبد کالای Buspro است که می تواند در هوشمند سازی پروژه های مسکونی مورد استفاده قرار گیرد.

89 در انبار (می توان پیش خرید کرد)