درگاه DALI تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MC64-DALI.431
درگاه DALI تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MC64-DALI.431
درگاه DALI تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MC64-DALI.431

درگاه DALI تحت پروتکل Buspro مدل HDL-MC64-DALI.431

کد کالا: HDL-MC64-DALI.431

بازگشت سفارش در دسترس است

درگاه DALI به عنوان یکی از کنترلر های هوشمند در حوزه مدیریت سیستم روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد. این درگاه برای کنترل کلیه چراغ های روشنایی از که یالاست DALI استفاده می کننده مناسب می باشد.