رله هوشمند 16 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0416/0816/1216
رله هوشمند 16 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0416/0816/1216
رله هوشمند 16 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0416/0816/1216

رله هوشمند 16 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0416/0816/1216

کد کالا: HDL-MR0416/0816/1216

در انبار

این محصول  16 آمپر جریان را می تواند به صورت هوشمندانه به ازای هر کانال کنترل نماید. این رنج از رله ها بیشتر برای مصرف کننده ها با جریان بالا مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند تا 150 آمپر جریان راه اندازی اولیه را تحمل نمایند.

پاک کردن انتخاب