رله هوشمند 10 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0410/0810/1210/1610
رله هوشمند 10 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0410/0810/1210/1610
رله هوشمند 10 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0410/0810/1210/1610
رله هوشمند 10 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0410/0810/1210/1610
رله هوشمند 10 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0410/0810/1210/1610

رله هوشمند 10 آمپر تحت شبکه BUSمدل MR0410/0810/1210/1610

کد کالا: HDL-MR0410/0810/1210

در انبار

رله های هوشمند غالبا برای کنترل خطوط روشنایی در سیستم هوشمند به کار گرفته می شوند. رله های طراحی شده با جریان 10 آمپر به صورت الکترونیکی از طریق دکمه هایی که بر روی قطعه قرار گرفته اند قابل کنترل می باشد. این محصول بر پایه پروتکل Buspro طراحی و ساخته شده است.

پاک کردن انتخاب