سیلابس‌های دوره‌های متنوع هوشمند سازی ساختمان

زیر منو‌های سیلابس‌های آموزشی

سیلابس‌های دوره‌های آموزشی فروش سیستم‌های هوشمند


ردیفعنوانموضوعشرح
1مبانیآشنایی با سیستم هوشمندتعاریف- اهداف – آشنایی با BAS- BMS و Smart Home
2راهکار هامعرفی امکانات سیستم هوشمندسیستم روشنایی- تهویه- امنیتی- صوتی و تصویری- کلید ها و سنسور های هوشمند- پرده  برقی و …
3مبانی فنیمبانی فنی و اجراییآشنایی با پروتکل ها-  تپولوژی شبکه- نحوه اجرای سیم کشی در سیستم های سیمی و بی سیم- تحلیل نقشه برق
4مبانی فروش و بازاریابیشناسایی بازار، مشتری و نحوه آغازمعرفی انواع مشتری، شناسایی ویژگی های مشتری، نحوه مذاکره با مشتری
5نحوه پشتیبانی HDLمعرفی تیم های پشتیبانیآشنایی با شروع مراحل کار، شناسایی افراد پشتیبان

سیلابس‌های دوره‌های آموزشی فنی سیستم‌های هوشمند تحت پروتکل Buspro
-مقدماتی

 


ردیفعنوانمشروح
1مبانی پایهمعرفی، اهداف، سیستم‌های، پروتکل‌ها
2مبانی پروتکل Busproتاریخچه، اطلاعات پایه، تفاوت‌های سایر پروتکل‌ها
3انواع بسترها و روش‌های ارتباط با سیستم
4ساختار‌ها و پیاده‌سازی‌های سیستم
5آماده‌سازی شبکهنصب تجهیزات، نحوه سیم‌بندی و طراحی شبکه باس
6برنامه‌ریزی شبکه Busproمعرفی، نحوه نصب و راه‌اندازی، شناسایی تجهیزات
7مبدل‌ها
8کنترل روشنایی
9کلیدهای هوشمند
10پروژه‌ها
11سنسورها
12کنترل سیستم تهویه
13پروژه
14سیستم‌های منطقی و زمانی
15انجام پروژه‌های نمونه
16آزمونبرگزاری آزمون کتبی و عملی

سیلابس‌های دوره‌های آموزشی فنی سیستم‌های هوشمند تحت پروتکل Buspro
-پیشرفته

 ردیفعنوان
1مروری بر مسائل طراحی شده در دوره مقدماتی
2بررسی سیستم‌های ارسال و دریافت SMS و تماس تلفنی
3بررسی سیستم‌های صوتی
4سیستم‌های امنیتی
5سیستم‌های نورپردازی
6نرم‌افزارهای کنترلی برای سیستم عامل winCE
7نرم‌افزارهای کنترلی برای سیستم عامل اندروید
8رفع عیب در سیستم هوشمند
9پروژه کلی
10برگزاری امتحان عملی و کتبی

سیلابس‌های دوره‌های آموزشی فنی سیستم‌های هوشمند تحت پروتکل KNX

 


ردیفعنوان موضوع مشروح
1مبانی پایهمبحث هوشمند سازیمعرفی، اهداف، سیستم‌ها، پروتکل‌ها
2مبانی پروتکل KNXمعرفی KNXتاریخچه، اطلاعات پایه، تفاوتها با سایر پروتکل‌ها
3ارتباطاتانواع بسترها و روش‌های ارتباط با سیستم
4تلگرام ارتباطی و توپولوژیارائه تعاریف، ساختارها و پیاده سازی‌های سیستم
5آماده سازی شبکه Busآماده سازی شبکه باس KNXنصب تجهیزات و نحوه سیم‌بندی شبکه باس KNX
6برنامه ریزی شبکه Busنرم افزار ETSمعرفی انواع لایسنس‌ها و ورژن‌ها، نحوه نصب و راه اندازی
7تجهیزاتمبدل‌ها
8کنترل روشنایی
9کلیدهای هوشمند
10پروژه
11کنترل سرمایش و گرمایش
12کنترل پرده
13پروژه
14سنسورها
15تمرین برنامه نویسیانجام پروژه‌های نمونه
16آزمونآزمون پایان دورهبرگزاری آزمون کتبی و عملی
بازگشت به بالا
مشاوره آنلاین whatsapp
نرخ ارز را انتخاب کنید
IRR ریال