IFTTT، جهانی که برای شما کار میکند!

IFTTT، جهانی که برای شما کار میکند! قبل از شروع رویداد ها و برنامه های موجود در جدول برنامه ریزی یا ایجاد یک reminder، ساخت پلی لیستی از هر آنچه که در Spotify  جستجو کرده اید، درخواست از دستیار گوگل (Google assistant) برای تغیر رنگ چراغ ها، تمامی این اتوماسیون ها مثال های بسیار ساده […]