کنترل تهویه در فضا های داخلی بیمارستان

کنترل تهویه در فضا های داخلی بیمارستان در راستای کنترل دقیق و بهینه سیستم تهویه با هدف کاهش مصرف انرژی مصرفی و نیز حفظ بالانس هوای بین بخش ها به منظور جلوگیری از انتشار عفونت می توان بر اساس تجهیزات بکار رفته می توان امکانات زیر را در کنترل تهویه فضا های داخلی بیمارستان مد […]

امکانات بیمارستان هوشمند در یک نگاه

smart Hospital

بیمارستان و کلینیک هوشمند مزایای پیاده سازی سامانه های هوشمند بیمارستانی • افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران و ارتقائ سطح کیفی بیمارستان • کمتر شدن زمان ارائه خدمات به بیماران • ذخیره اطلاعات بیماران به صورت الکترونیکی در دیتاسنر بیمارستان به منظور نگهداری سوابق بیمار و در صورت نیاز انتقال به بیمارستان های دیگر […]