امکانات اینترنتی HDLiTV

امکانات اینترنتی HDLiTV از مهمترین بخش های HDLiTV که بر اساس ارتباط با اینترنت بوجود می آید دسترسی به سامانه های ابری و بانک فیلم آنلاین و … می باشد که در ادامه ویژگی های آن شرح داده خواهد شد.

ساختار HDLiTV

ساختار HDLiTV ساختار HDLiTV مبتنی بر شبکه های داده بنا نهاده شده است و با ایجاد ارتباط میان این بخش ها توانسته است امکانات بسیاری را فراهم سازد. مشابه تمامی سیستم های IPTV نیاز است ما بین تمامی تلویزیون ها و سرور مرکزی ارتباطات شبکه بوجود آید که بر اساس تعداد تلویزیون های موجود در […]

آشنایی با اجزای HDLiTV و نحوه انتخاب تجهیزات

آشنایی با اجزای HDLiTV و نحوه انتخاب تجهیزات به منظور راه اندازی سیستم HDLiTV نیاز است کمی اطلاعات در خصوص سیستم IPTV و زیر ساخت های آن داشته باشیم که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. آنچه در سیستم HDLiTV و یا هر سیستم IPTV دیگری وظیفه اصلی پخش تصاویر و ویدئو ها را […]