طراحی سیستم هوشمند(9-2) – طراحی سیستم دالی

پروتکل دالی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث ما در طراحی سیستم روشنایی هوشمند ساختمان است. پروتکل Dali برای ارتباط بین مصرف کننده های روشنایی استفاده ‌می شود. پس این پروتکل برای زمان‌هایی مانند: سوئیچ‌ها دیم کردن چراغ‌ها کنترل پارامترهایی از لامپ مورد استفاده قرار بگیرد. موارد استفاده از پروتکل Dali غالباً این پروتکل در […]