بهترین کنسول های بازی سال 2019

بهترین کنسول های بازی سال 2019 اگر به بررسی کنسول های موجود در بازار در سال 2019 بپردازیم 8 کنسول در بین بهترین ها قرار می گیرند که در ادامه بررسی می شود. بهترین از نظر قابلیت حمل آسان: Nintendo Switch از همان ابتدا Nintendo Switch برای بازاری طراحی شده بود که در آن نیاز […]