نگاهی عمیق به پیشرانه 16 سیلندری بوگاتی شیرون

نگاهی عمیق به پیشرانه 16 سیلندری بوگاتی شیرون یکی از نقاط قوت شیرون پیشرانه‌ی ۱۶ سیلندری آن است. این پیشرانه با چهار توربوشارژر پرخوران می‌شود. فضای مورد نیاز برای جابه‌جایی پیستون‌ها ۸ لیتر در نظر گرفته شده است. پیشرانه‌ی شیرون در نگاه اول ممکن است خیلی شبیه به مدل ویرون باشد ولی تمام قطعات و […]