آشنایی با نرم افزار Buspro Tools درس 0102

آشنایی با نرم افزار Buspro Tools در راه اندازی اولیه سیستم هوشمند ساختمان

به درس دوم یعنی آشنایی با نرم افزار Buspro Tools از مجموعه آموزشی نحوه راه اندازی سیستم هوشمند ساختمان می‌رسیم. در درس اول موضوع نحوه سیم بندی یا سیم کشی شبکه Bus را آموختیم. اگر این درس را از دست داده‌اید از طریق این لینک اقدام نمایید. شروع کار آشنایی با نرم افزار Buspro Tools […]