آموزش طراحی سیستم هوشمند(2-2) – آشنایی با سناریو در رله‌ها و دیمرهای هوشمند

سناریو در رله‌ها و دیمرهای هوشمند

آشنایی با سناریو در رله‌ها و دیمرهای هوشمند در این درس با سناریو در رله‌ها و دیمرهای هوشمند آشنا خواهبم شد. در خصوص بحث طراحی همانطور که در آموزش قبلی صحبت کردیم، در خصوص تعداد کانالها و تاثیر آنها بر قیمت و انواع ماژول ها و جریان‌های مختلف به طور مفصل بررسی‌های لازم را انجام […]

آموزش طراحی سیستم هوشمند(1-2) – آشنایی با کانال‌های ایزوله و مشترک در رله

کانال‌های ایزوله و مشترک در رله

آشنایی با کانال‌های ایزوله و مشترک در رله در این قسمت با درس اول از بخش دوم از آموزش طراحی سیستم هوشمند در خدمت شما هستیم. آشنایی با کانال‌های ایزوله و مشترک در رله موضوع مورد بحث ما در این درس است. بخش دوم مربوط به فصل به کنترل سیستم روشنایی خواهد بود و ما […]

آموزش طراحی سیستم هوشمند(8-1) – انتخاب منبع تغذیه خانه هوشمند

انتخاب منبع تغذیه مناسب برای سیستم هوشمند ساختمان

آموزش طراحی سیستم هوشمند(8-1) انتخاب منبع تغذیه خانه هوشمند در این درس، با موضوع انتخاب منبع تغذیه خانه هوشمند در طراحی سیستم‌های هوشمند در خدمت شما هستیم. این موضوع را به عنوان آخرین موضوعی که در بحث کلیات مورد بررسی قرار میدیم با هم دیگه یاد می‌گیریم و مراحل مختلف پیش رو را به هم […]