سیستم هوشمند هدایت پارکینگ (PGS)

شرح  سیستم راهنمای(هدایت) پارکینگ PGS شرکت هوشمند پارس راهکارهای مناسبی را برای حل این مشکل بصورت راه اندازی سیستم های کنترل و هدایت در پارکینگ ارائه می کند. در این پروپوال ابتدا به بررسی لزوم راه اندازی سیستم کنترل و هدایت پارکینگ می پردازیم و نیازی که به راه اندازی این سیستم احساس می شود […]

برگه‌ها: 1 2