آموزش طراحی سیستم هوشمند(1-2) – آشنایی با کانال‌های ایزوله و مشترک در رله

کانال‌های ایزوله و مشترک در رله

آشنایی با کانال‌های ایزوله و مشترک در رله در این قسمت با درس اول از بخش دوم از آموزش طراحی سیستم هوشمند در خدمت شما هستیم. آشنایی با کانال‌های ایزوله و مشترک در رله موضوع مورد بحث ما در این درس است. بخش دوم مربوط به فصل به کنترل سیستم روشنایی خواهد بود و ما […]