سیستم مدیریت پرداخت پارکینگPMS

سیستم مدیریت پرداخت پارکینگPMS اولین بخش سیستم هوشمند پارکینگ را سیستم های مدیریت پرداخت وجوه پارکینگ تشکیل می دهد که به اختصار PMS نامیده می شود. این سیستم بر اساس تجهیزات و امکانات می تواند به صورت نیمه مکانیزه و تمام مکانیزه در نظر گرفته شود که در ادامه این موضوع بررسی می شود.  سیستم […]

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ (PGS)

شرح  سیستم راهنمای(هدایت) پارکینگ PGS شرکت هوشمند پارس راهکارهای مناسبی را برای حل این مشکل بصورت راه اندازی سیستم های کنترل و هدایت در پارکینگ ارائه می کند. در این پروپوال ابتدا به بررسی لزوم راه اندازی سیستم کنترل و هدایت پارکینگ می پردازیم و نیازی که به راه اندازی این سیستم احساس می شود […]

برگه‌ها: 1 2